Under denne siden vil du finne alle artikler i "Karlsøy og Helgøy Bygdebok" som omhandler Kammen.  
   
Vi gjør oppmerksom på at dette kun er utdrag av boken, slik at dette på ingen måte vil gi et helhetlig bilde, for fullstendig utgave av boken : klikk her.  
   
   
Periode II  
Periode III  
Periode IV  
Periode V  
Periode VI  
Periode VII  
Periode VIII  
Periode IX  
Periode X  
Periode XI  
Periode XII  
Periode XIII