Her er en oversikt over de forskjellige eiendommene som hører inn under gårdsnummer 5. Etterhvert vil du kunne klikke på den enkelte eiendom og få opp bilder av husene, og info om de eierne som har vært. Denne siden vil oppdateres etterhvert som vi får inn nye data.

Bruksnummer 8-12 vil også få navn etterhvert.

Dersom du har informasjon som du mener bør ligge inne på denne siden, send mail.

 
Nr Navn   Utgått dato fra 5/1
5/1 Kammen    
5/2 Fjellheim   16/4-18
5/3 Solvangen (tilbakeført 5/1 19/10-57)   26/2-37
5/4 Bakkevoll (utgått fra 5/2)   26/2-37
5/5 Flåten   20/5-58
5/6 Bergly    
5/7 Bakken    
5/8      
5/9      
5/10      
5/11      
5/12