Planer fremover.

Vi har mange planer fremover med denne siden. Vi vil jobbe samtidig med alle prosjekter, så noe vil nok ta forholdsvis lang tid å ferdigstille.  
   
Grunnet reise vil det ikke bli oppdateringer på siden fra onsdag kveld til mandag.  
   
Her er noen stikkord for de sakene vi jobber med for tiden.  
   
- Fullføre "klipping" fra bygdeboka.
- Skole på Kammen.
- Lensmenn i Karlsøy
- J.N.Walsøes etterkommere. Famiilietre.
- Ta nye bilder av alle hus/bygninger til sommeren.
- Scanne kart med eiendomsgrenser.
- Litt oppdatering på Kammens eiere.
- Oppslagstavle.
- Hente ut relevant info fra Helgøy Justisprotokoll.