Bilder fra Kammen 24/4-05.

Fra bergan ut mot holman.

Mot Fjellheim