Stua på Kammen

Et glimt fra stua på gammelkammen en solskinnsdag rundt århundreskiftet.

Mannen i bakgrunnen er Ole Overaa. Helt til Høyre sitter Hannah Lovise og til venstre sitter Laura.