Flytebrygge

Vi har planer om å få lagt ut en flytebrygge ved "Nothuskaia." Det er i utgangspunktet tenkt å få plass til 10-20 båter.

Foreløpig er vi bare på planleggingsstadiet, det må søkes til kommunen om tillatelse, og tilbud må hentes inn fra leverandører.

Ta kontakt med Eirik eller Finn Harald om du er interessert i å være med på dette.

 

eirik@kammen.no mobil 95289801

finn-harald@kammen.no mobil 41145930