Kopiering av bilder:

Det vil etterhvert bli lagt en mengde bilder på siden, både gamle og nye.

Dersom du er interessert i noen av bildene anbefaler vi ikke å kopiere dem direkte fra siden, da bildene vi legger ut er kraftig nedskalert i forhold til originalen. Finner du et bilde du ønsker, så send en mail til en av de ansvarlige og du vil da få tilsendt en kopi av originalbildet.