Har tatt bilder for å vurdere plassering av webcam.

Nothuset

 

Fjellheim

 

Ved høyspentlinja